Články

Cena lesa včera, dnes a zítra

V čísle 2/2021 časopisu Lesnická práce vyšel článek o tom, jak se vyznat v labyrintu cen lesa, jak se konkrétně tržní ceny lesa u nás vyvíjely v letech 1996-2020, co mezitím dělaly tržní ceny zemědělských pozemků, zda reálné ceny lesa dlouhodobě klesají nebo rostou a proč, a jak se orientovat v jejich budoucím vývoji. Článek je se svolením redakce ke stažení níže.

Četnosti různých druhů ocenění lesa - aktualizace 2019

Protože bývám dotazován, jaká je četnost různých druhů ocenění lesa (a odpovědi jsem jen odhadoval) a protože jsem sám podlehl zvědavosti, roztřídil jsem a sečetl vlastní ocenění od r. 2009 do III/2014 (zveřejněno na těchto stránkách v r. 2014) a nově za období od r. 2016 do X/2019. 

Zde jsou výsledky (první cifra je za období 2009-2014, druhá 2016-2019, v % případů):

vyhláškové ocenění - lesní porosty zjednodušeným způsobem: 52,1%, 53,7

tržní ocenění (obvyklou cenou nebo tržní hodnotou): 36,5 %, 32,4%

ocenění pro účely odnětí nebo omezení lesních pozemků: 6,2%, 4,7%

ocenění škod: 2,6%, 2,7%

vyhláškové ocenění - lesní porosty základním způsobem: 1,7%, 5,4%

ocenění věcných břemen: 0,9%, 1,1%

Celkem jde o 1368 případů, přičemž jeden znalecký posudek obsahuje často dva, někdy i tři druhy ocenění.

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.