V časopise Lesnická práce č. 8/2021 vyšla úvaha na téma neutěšená situace v lesnictví a cesta k nastolení nové rovnováhy. 

Se souhlasem redakce článek ke stažení:

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.