Články

Vztah kupních cen a úředních cen lesních majetků

Stáhnete-li si přiložený soubor, uvidíte, jaký byl podíl kupních a úředních cen (zjištěných k účelu stanovení základu daně z převodu nemovitostí) u souboru 202 případů prodejů lesních majetků, s nimiž jsem se setkal ve své znalecké a realitní praxi. Odhad obvyklé ceny ve výši 30-40% z úřední ceny by trh potvrdil jen ve 20% případů.

Stáhněte si:

Tržní ceny zemědělských a lesních pozemků podle VÚZE

Autoři Jiří Němec, Marie Štolbová a Eliška Vrbová zpracovali v r. 2006 výsledky cenového šetření Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky z let 1993-2004. Předmětem šetření byly tržní ceny zejména zemědělských, v menším množství a v menším detailu i lesních pozemků v ČR. Výběr z výsledků - viz:

Soubor ke stažení:

Lesní úroková míra v Česku

Lesní úroková míra vyjadřuje, mimo jiné, vztah mezi kupními cenami lesa a čistými výnosy z lesa. V procentickém vyjádření ji lze odvodit jako poměr čistého ročního výnosu a ceny majetku.

Číst dál...

Použitelnost úředních cen lesa pro tržní oceňování

Tržním oceňováním se rozumí odhadování obvyklé ceny nebo tržní hodnoty, úředním oceňováním zjišťování cen podle cenových předpisů. Průměrné úřední ceny lesních pozemků (holých pozemků) jsou v Česku stanoveny v úrovni 1/2 průměrných úředních cen zemědělských pozemků. Diferenciace je provedena podle potenciálu dřevní produkce konkrétního pozemku. Úřední ceny lesních porostů jsou výsledkem uplatnění syntetické metody, kdy mladé porosty byly oceněny nákladovou metodou, mýtně zralé porosty metodou výnosovou a prostředně staré porosty interpolací.

Číst dál...

HODNOTA LESA PODLE LIŠKY

Předseda strany zelených Ondřej Liška v blogu pro aktualne.cz (Kdo chce vytunelovat Lesy ČR, 16.4.2010) odhaduje hodnotu majetku státního podniku Lesy České republiky na 70 mld. Kč a hodnotu jím spravovaných lesů na dalších 700 mld. Kč. Celkem 770 mld. Kč. Oceněním majetku LČR a lesů v jejich správě jsem se zabýval, a jejich tržní hodnotu k 31.12. 2007 odhadl na 152 mld., z toho pozemky 134,8 mld. Kč, vše ostatní 17,5 mld. Kč. Podrobnosti viz. Lesnická práce, 3/2009 nebo článek na tomto serveru.

Nehodnotím zde hlavní sdělení textu pana předsedy. Informaci o tržní hodnotě LČR a lesů v jejich správě však přináší velmi neodbornou. 770 a 152 jsou velmi různá čísla. Na jeho obranu však nutno říci, že neměl z čeho pořádně čerpat. Médii létá spousta nepodložených čísel a  seriózní diskuse na toto téma je v Česku téměř tabu.

 

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.