Ve zpravodaji Sdružení vlastníků obecních lesů č. 37, strana 4,  vyšel text, který popisuje kolabující české lesnictví vinou chybně vystavěných vztahů v systému Společnost/Stát/Vlastník lesa. Dnes je tento systém konkurenční, tzn. hraje na vítěze a poražené. V článku je naznačeno,  jak jej začít měnit na spolupracující.  Tedy jak spravedlivěji a z dlouhodobého hlediska stabilněji rozdělit výnosy a náklady s lesem spjaté  mezi společnost (zainteresované zájmové skupiny) a vlastníky lesa. 

Zpravodaj ke stažení: 

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.