Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si nabídnout Vaší pozornosti seminář věnovaný oceňování lesa.

Proběhne 4.10.2022 na Vsetíně, 5.10.2022 v Praze a 11.10.2022 v Brně.

Těžiště bude ležet jako obvykle v rozboru trhu s lesem a v určování ceny obvyklé. Nově se budeme věnovat i tržní hodnotě a jejímu odhadování.

Řeč bude též o oceňování spoluvlastnických podílů, pachtovném, o věcných břemenech na lese a škodách na lese, ... 

Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

  

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.