Z rozboru 283 prodejů lesních majetků z let 1996-2013 vyplynulo, že průměrné kupní ceny listnatých a převážně listnatých lesů (podíl listnáčů 50-100%) činily 65% z průměrných kupních cen jehličnatých a převážně jehličnatých lesů (podíl jehličnanů 50-100%).

V rámci šetřených případů tvořila tedy tržní hodnota listnatých lesů pouze 2/3 tržní hodnoty lesů jehličnatých. Tento podíl platil jak v první (r. 1996-2004) tak v druhé (r. 2005-2013) polovině sledovaného období.

Průměrné kupní  a úřední ceny (pro účely daně z převodu nemovitostí) lesních majetků v členění na listnaté a jehličnaté, Česko, r. 1996-2013

období

převládající

porosty

kupní cena (Kč/m2) úřední cena (Kč/m2) počet případů
1996-2013 listnaté

8,44

20,25 82
  jehličnaté

12,90

24,76 201
  celkem 11,61 23,46 283
1996-2004 listnaté 8,57 21,22 34
  jehličnaté 12,97 27,85 68
  celkem 11,50 25,64 102
2005-2013 listnaté 8,31 19,01 48
  jehličnaté 12,88 23,39 133
  celkem 11,66 22,23 181
         
podíl 1996-2013 1996-2004 2005-2013
kupní ceny listnaté/kupní ceny jehličnaté 65% 66% 65%
úřední ceny listnaté/úřední ceny jehličnaté 82% 76% 81%
kupní ceny listnaté/úřední ceny listnaté 42% 40% 44%
kupní ceny jehličnaté/ úřední ceny jehličnaté 52% 47% 55%

Lze vyvodit závěr, že pokud se zásadně nezmění tržní podmínky z let 1996-2013 (a důvody pro změnu nejsou zatím vidět ani v náznacích), povede zvyšování podílu listnáčů v lesních majetcích k poklesu jejich tržní hodnoty.

(c) Radek Zádrapa, 5.12.2013

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.