Home OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ
OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ PDF Tisk Email

- znalecké posudky a odhady

 

Oprávnění k oceňování (pro Radka Zádrapu)

znalec: jmenování krajským soudem v Ostravě, č.j. Spr 3456/93 ze dne 19.1.2010, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků

Důvody pro ocenění
vlastnické změny, např.

 • koupě a prodej (§ 476 obchodního zákoníku)
 • nepeněžitý vklad do obchodní společnosti (§ 59 obch. zák.)
 • fúze ( § 69a obch. zák.)
 • rozdělení společnosti (§ 69c obch. zák.)
 • dobrovolná nebo poviná nabídka na převzetí (§ 183a až 183g obch. zák.)
 • nabídka na odkoupení účastnických cenných papírů (§ 183h obch. zák.)
 • právo výkupu účastnických cenných papírů, tzv. squezze-out (§ 183i a násl. obch. zák.)
 • přijetí obchodního podílu na úhradu dluhu (§ 117a, odst. 7 obch. zák.)


jiné důvody, např.

 • změna právní formy (§ 69d obch. zák)
 • vznik zástavního práva
 • úvěrové důvody
 • rozhodování mezi sanací a likvidací

Metody ocenění

výnosová metoda - na základě analýzy výnosů
porovnávací metoda - na základě průzkumu trhu
majetkovou metodou - na základě analýzy majetku

 

Reference

- Odhad tržní hodnoty majetku státního podniku Lesy České republiky; zpracováno jako závěrečná práce v rámci studia Oceňování podniku na IOM při VŠE v Praze  (zkrácená verze viz. časopis Lesnická práce 3/2009)

- PROSTIMZET PLUS s.r.o. Vsetín, r. 2010, obvyklá cena

- Podnik fyzické osoby Adama Bubna Litice, tvořený zejména lesními pozemky, r. 2012, obvyklá cena

 

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2017 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2016 - znáte nějaké? Podělte se.